Release Videos Thumbnail
WORKNC CAD/CAM 2021 New Release
WORKNC CAD/CAM 2021 New Release
WORKNC CAD/CAM 2021 New Release
WORKNC CAD/CAM 2021 New Release
WORKNC CAD/CAM 2021 New Release

WORKNC 2021.0

Rychlejší dráhy nástrojů

V průměru dvakrát rychleji. U některých projektů čtyřikrát rychleji. Tyto údaje byly zaznamenány pro vylepšenou dráhu nástroje Paralelní dokončování ve WORKNC 2021, která umožňuje používat vysokorychlostní frézy libovolného tvaru... zejména nástroje kruhového tvaru, soudečkové, čočkové a oválné frézy.

Tato strategie je nyní v průměru dvakrát rychlejší než předchozí ekvivalenty, Dokončování rovinných ploch a Dokončování Z-konstant. V některých projektech byl časový rozdíl výpočtu čtyřikrát rychlejší.


Centrování součásti - Sonda

Další důležitou vlastností v nejnovější verzi softwaru je funkce Centrování součásti/ funkce sondy, která generuje body pro kontrolu na jakémkoliv stroji nebo přímou kontrolu dílu na CNC stroji. Tento nový nástroj vytváří a exportuje řídící body v projektu CAM pro sondu daného CNC stroje. Existují také specifická vylepšení pro centrování součásti přizpůsobená pro CNC stroje s paletovými stoly.


Automatické vytváření křivek | 5 os

Nejnovější verze vychází z populárního plně automatického vytváření 5osých křivek rozdělením kroků v případě, když jsou požadovány složitější křivky. Také zvyšuje možnosti synchronizace mezi dolní a horní hranicí každé křivky.


Dokončování rohů | 5 os

Bylo vylepšeno dokončování rohů u strategie 5osé rolování. Nyní lze změnit kontaktní bod na nástroji a zajistit tak optimální dokončování rohů špičkou oválného nástroje.


ISO vedení | 5 os

Nová strategie - 5osé ISO vedení - vede dráhu nástroje nejen podle křivek, ale také podle povrchu. 


 

WORKNC | Designer

Pokročilá analýza

Nově WORKNC | Designer obsahuje osm specializovaných pokročilých analytických funkcí pro analýzu a ověřování CAD modelů: Porovnání, Úhel vytažení, Analýza křivek, Analýza hran, Výšková analýza, Plošná analýza, Analýza tloušťky a Analýza typu ploch.

Reverzní inženýrství

WORKNC | Designer nyní umožňuje převést importovaná data skenování buď ze souborů nebo přímo připojením ke skenerům Hexagon. Tato data (mesh data) mohou být použita jako reference pro vytváření křivek a povrchů, což umožňuje provést plnou zpětnou analýzu modelů pro dokončení CAD modelů.