Tabulka funkcí

CAD Modul

WORKNC CAD WNC-CAD
WORKNC 2D WNC-2D
WORKNC 2D Positional WNC-2DP
WORKNC 3X WNC-3X
WORKNC 3X Positional WNC-3DP
WORKNC Full 3X WNC-F3X
WORKNC Full License WNC-FL
2D a 3D drátěný design
Tvorba a editace ploch 

 

Tabulka funkcí

Výchozí přímý interface

WORKNC CAD
WORKNC 2D
WORKNC 2D Positional
WORKNC 3X
WORKNC 3X Positional
WORKNC Full 3X
WORKNC Full License
Načíst IGES soubory
Načíst STL soubory
Načíst Parasolid soubory
Načíst STEP soubory
Načíst SolidWorks soubory