Tabulka funkcí

Frézování

WORKNC 2D WNC-2D

WORKNC 2D Positional WNC-2DP

WORKNC 3X WNC-3X

WORKNC 3X Positional WNC-3DP

WORKNC Full 3X WNC-F3X

WORKNC Full License WNC-FL

Přístup k vzorům obrábění. Vytáření, editování a importování Vzorů obrábění
Dynamická správa polotovaru
Dynamická kontrola kolize držáku
Aktualizace modelu polotovaru
Kontrola kolize stroje
Vrtání a 2,5D frézovací strategie 
Správa ploch (vícenásobné přídavky)    
Základní plošné strategie    
Pokročilé plošné strategie        
Pozicové obrábění (3+2) (Nakloněná obráběcí rovina)