Tabukla funkcí

Frézování - Hrubování

WORKNC 2D WNC-2D

WORKNC 2D Positional WNC-2DP

WORKNC 3X WNC-3X

WORKNC 3X Positional WNC-3DP

WORKNC Full 3X WNC-F3X

WORKNC Full License WNC-FL

Globalní Hrubování/ Dohrubování
Waveform hrubování    
Hrubování/ Dobrubování rovinných oblastí    
Hrubování HVR metodou - zapichování        
Adaptivní Trochoidní Hrubování        
Hrubování spirálou do středu        
Paralelní hrubování