Tabulka funkcí

Viewer a Shop Floor Editor

Viewer
WNC-VW

Shop Floor Editor
WNC-SFE

Načtení WORKNC Projektů
Měření, Zobrazení, Zoom, Otáčení, Simulace
Editování Posuvů a Rychlostí  
Generování NC kódu  
Ukládání WORKNC Projektů