Release Videos Thumbnail
WORKNC CAD/CAM 2021 New Release
WORKNC CAD/CAM 2021 New Release
WORKNC CAD/CAM 2021 New Release
WORKNC CAD/CAM 2021 New Release

WORKNC 2022.0

DESIGNER Companion

WORKNC, světová jednička v řešení pro pokročilé obrábění forem a zápustek, posiluje své portfolio přidáním DESIGNER do svého workflow řešení. Zákazníci společnosti WORKNC s platnou smlouvou o údržbě budou mít přínos z přímého modelování a hybridního modelovacího CAD nástroje pro výrobu. Předběžná příprava modelu včetně zakrytí děr a kapes, oprava chybějících ploch nebo prodloužení povrchů, znamená, že výrobní práce, která následuje, se mnohem zjednoduší.

DESIGNER přináší nejmodernější modelovací funkce podporované špičkovou technologií Hexagon. Jednoduchý a výkonný příkaz “Odeslat do CAM” vytvoří projekt WORKNC přímo z aplikace CAD a zajistí, že se jako polotovar a systém upnutí automaticky přiřadí správné modely. CAM entity mohou být vytvořeny automaticky, jako jsou křivky, seznamy povrchů a skupiny seznamů povrchů.


Paralelní dokončování s volbou 3D Spirální přejezdy

Nyní vylepšena dráha nástroje Paralelní dokončování doplňuje funkčnost o dokončování v úrovni Z a Rovinné obrábění. Tato dráha je mnohem rychlejší, spolehlivější a je technologickým základem pro všechny 3osé kompenzace dráhy. Nová možnost 3D spirální přejezdy, která podporuje jakoukoli kompenzaci tvaru nástroje, počítá za čtvrtinu času oproti předchozí alternativě.


Doobrobení kontury

Zbytkové dokončování součásti je nyní mnohem jednodušší a výkonější se strategií Doobrobení kontury s technologií "Advanced Toolform", technologií, která umožňuje uživateli vybrat jakýkoliv tvar nástroje. Tato dráha nástroje je nyní 3krát rychlejší při použití reference 3D model polotovaru, což umožňuje přesnou detekci zbývajícího materiálu i když předchozí dráhy požívaly nástroje kruhového tvaru, parametry poloměru vyhlazování nebo byly aplikovány z jiného úhlu.


5osé dráhy s technologií "Advanced Toolform"

WORKNC 2022.0 vylepšuje 5osé strategie pomocí technologie "Advanced Toolform", která umožňuje použití jakéhokoliv tvaru nástroje. Strategiie jako 5-axis-Offset, 5-axis-Paralelní dokončování a 5-axis Obrábění křivek umožňují uživateli vytvářet rychlou a spolehlivou dráhu nástroje pomocí válcové frézy, čočkové frézy a jakýchkoliv dalších uživatelsky definovaných tvarů. Tyto nástroje umožňují mnohem lepší kvalitu povrchu se zkrácením času obrábění.


Profil křivky

WORKNC představuje moderní technologii pro obrábění křivek. I ty nejsložitější projekty pro obrobení zahrnují část jednoduchého obrábění pomocí křivek. Tyto se normálně provádějí pomocí strategií pro obrábění křivek. Strategie Profil křivky přináší robustní nástroje pro kompenzaci poloměru nástroje.


Kuželové závitové otvory

WORKNC umožňuje programování kuželových závitových otvorů, čímž rozšiřuje možnosti automatizace obrábění děr ve WORKNC.


Integrace s NCSIMUL Standard

WORKNC vylepšuje své propojení s aplikací pro simulaci a ověřování - NCSIMUL. Ve standardní verzi lze NC kód vytvořený ve WORKNC importovat a ověřit, včetně všech vazeb mezi více dráhami nástrojů, aby bylo zjištěno, že digitální dvojče procesu je kompletně simulováno a ověřeno pro provedení.