Nově vydaná verze WORKNC 2020.1 přináší spoustu vylepšení v oblasti 3 osého a 5 osého obrábění

WORKNC Systems thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail
 

3 osá strategie - Globální hrub./dohrub. - profil nástroje

Nyní lze zvolit výpočet hrubovací dráhy pomocí přesného profilu frézy. Současně byl zlepšen výpočet detekce mateiálu. To vše nyní přispívá ke zrychlení a snížení počtu hrubování dráhy nástroje.

 

 

3 osá strategie - Waveform hrubování - vyhnutí se tenkým stěnám

Strategie byla vylepšena o možnost zapnutí vyhnout se tenkým stěnám. Tato možnost je výhodnější v případech, kdy vznikaly při obrábění materiálu tenké stěny, které mohly způsobit poškození frézy.


 
 
 

3 osá strategie - Mezi 2 křivkami

Zlepšeno rozložení jednotlivých průchodů a přidána možnost zapnout středový průchod.


 
 
 
 

5 osá strategie - Rolování (nové)

Byla vylepšena 5 osá strategie Rolování v oblasti její definice.


 
 
 
 

Přidána funkce - Centrování dílu

Nová funkce centrování dílu umožňuje vyrovnat díl na stroji pomocí sondy a cyklů Heidenhain. Výsledné měřící cykly jsou automaticky zapsány do vygenerovaného NC programu.